Księga Gości / Guestbook


 POKAŻ WPISY
( Show )
  DODAJ WPIS  
( Add )


 

 W TEJ KSIĘDZE GOŚCI:

Nie należy umieszczać komentarzy, które:

• zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
• propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
• propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
• obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
• obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
• zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
• przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.)

NIE PRZESTRZEGAJĄC TYCH REGUŁ, ŁAMIESZ PRAWO!